Posiadamy certyfikaty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych

W firmie jest zorganizowany pion ochrony informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn 05.08.2010r (D.U. 182 poz. 1228). W strukturze organizacyjnej firmy znajduje się pion z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych i kancelarią tajną. Firma posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia do klauzuli TAJNE.

 

Kadra zarządzająca posiada także poświadczenie bezpieczeństwa osobowego z dostępem do informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej organizacji NATO i Unii Europejskiej.