halamiloslaws

Date: listopad 2010 - sierpień 2012

Client: Urząd Gminy Miłosław

Category: Obiekty sportowe

Miłosław, dnia 07.08.2012r.

Burmistrz Gminy Miłosław oświadcza, że Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp. j. z siedzibą w miejscowości Rudki 10, 62-240 Trzemeszno wykonywało roboty budowlane polegające na “Budowie hali sportowej z zapleczem wraz z przebudową i budową nowej infrastruktury technicznej w Bugaju, przy Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu. Inwestycja wykonywana była od listopada 2010r. do sierpnia 2012r. Roboty obejmowały zakres konstrukcyjny, sanitarny, elektryczny, wentylację mechaniczną oraz zagospodarowanie terenu. Hala została kompleksowo wyposażona w sprzęt sportowy oraz trybuny na 250 miejsc.

Powierzchnia zabudowy: 2181,22 m2
Powierzchnia użytkowa: 1773,65 m2
Kubatura: 18025,55 m3

Prace prowadzone były przy użyciu dostatecznej ilości sprzętu i ludzi, sprawnie bez zakłóceń i zbędnych przerw.

Pracownicy zatrudnieni w firmie WEGNER odznaczają się dużą fachowością i zdyscyplinowaniem, gwarantują wysoka jakość wykonanych prac. Całość prac została wykonana fachowo i w terminie.

Z pełnym uznaniem wypowiadam się o współpracy z firmą WEGNER i polecam innym inwestorom.

Burmistrz
mgr Zbigniew Skikiewicz


Podobne projekty:

mrocza

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mroczy

View More

Bez nazwy-1

Sala gimnastyczna dla gimnazjum nr 1 w Gnieźnie

View More

poludnie_2

Budowa sali sportowo-widowiskowej dla Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

View More