Date: 09.10.2009

Client: Gimnazjum nr 1 w Barcinie

Potwierdzam, że Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp. j., Rudniki 10, 62-240 Trzemeszno zrealizowało w okresie od sierpnia 2008 r. do maja 2009 r. inwestycję pod nazwą “Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie” w zakresie:

1) Sala gimnastyczna

  • powierzchnia zabudowy 734,70 m2
  • powierzchnia użytkowa z antresolą 735,57 m2
  • kubatura 4.247,00 m3

2) Łącznik

  • powierzchnia zabudowy 42,05 m2
  • powierzchnia użytkowa 32,93 m2
  • kubatura 121,80 m3

PKOB WEGNER wykonało również roboty dodatkowe na w/w zadaniu, tj. m.in.:
– rozbudowę istniejącego węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w budynku Gimnazjum nr 1 dla potrzeb nowo budowanej sali gimnastycznej przy ul. Polnej w Barcinie.

Po wykonaniu zadania powierzonego P.K.O.B WEGNER Sp. j. stwierdzam, że jest to wykonawca solidny, dobrze zorganizowany, terminowy, bardzo elastyczny we współpracy z Inwestorem, rzeczowo rozważający propozycje Inwestora i rozwiązujący w sposób profesjonalny wszelkie problemy wynikłe z trakcie realizacji. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.
W związku z powyższym, jako Inwestor, polecam w/w firmie do wykonania robót budowlanych.

Burmistrz
Michał Pęziak


Podobne projekty:

mrocza

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mroczy

View More

Bez nazwy-1

Sala gimnastyczna dla gimnazjum nr 1 w Gnieźnie

View More

poludnie_2

Budowa sali sportowo-widowiskowej dla Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

View More