590_witkowo

Przedmiotem inwestycji rozpoczętej w sierpniu 2011 roku była modernizacja i adaptacja budynku użyteczności publicznej – nowej siedziby przychodni przy ul. Żwirki i Wigury w Witkowie, na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej WSPL SP ZOZ Powidz-Witkowo. W plan projektu wchodziło również zagospodarowanie terenu wokół budynku powstałej przychodni.

Przebudowie i modernizacji poddaje się istniejące obiekty, które najczęściej w skutek upływu czasu straciły swoje walory użytkowe i estetyczne. Zastosowane wcześniej materiały i rozwiązania nie spełniają już norm nowoczesnego budownictwa. Mając to na uwadze podjęto plany nad aranżacją nowego obiektu. Prace wymagały w pierwszej kolejności przeprowadzenia częściowej rozbiórki obecnego warsztatu oraz w całości przynależnej do niego wiaty, garażu i magazynu.

Nowo powstały budynek przychodni posiada formę zwartej, horyzontalnej bryły nawiązującej do proporcji budynku istniejącego. Cały projekt zakładał powstanie dwukondygnacyjnego obiektu. W ramach projektu poza przebudową, powstało również nowe wschodnie skrzydło, mieszczące gabinety i garaże. Poprzez zastosowanie dużych szklanych płaszczyzn, mocno została uwidoczniona strefa wejściowa, mająca na celu właściwe nakierować pacjentów.

Teren objęty inwestycją został zaprojektowany w bardzo funkcjonalny i przyjazny dla odwiedzających sposób. Zlokalizowano zróżnicowane miejsca postojowe (parking dla samochodów, rowerów, itp.). Na wszystkich kondygnacjach użytkowych zapewniono dogodne warunki dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszej kondygnacji została stworzona pochylnia, natomiast w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym na antresole, stanowiącą cześć administracji przychodni, zastosowano rozwiązanie w postaci krzesełka schodowego. Można powiedzieć, że obiekt w pełni wyposażono z myślą o osobach poruszających się na wózkach.

Jako świadomy odpowiedzialności wobec swoich klientów partner, wszystkie produkty oferowane i wykorzystane przez naszą firmę w tym przedsięwzięciu spełniały najwyższej jakości wymogi techniczne, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa, podparte certyfikatami jakości dla wyrobów medycznych.

Gotowy obiekt o powierzchni 1612,31 m2 i kubaturze 4720,91 m3 został oddany do użytku publicznego we wrześniu 2013 roku.


Podobne projekty:

grodzisk

Budowa szpitala w Grodzisku Wielkopolskim w systemie "Projektuj Buduj"

View More

Policja

Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

View More

sroda-wlkp-2-800x477

Budowa nowego skrzydła szpitala średzkiego

View More