Date: w trakcie realizacji

Client: Postęp Sp. z o.o.

W ramach podpisanej umowy rozpoczynamy realizację kolejnego zadanie, które powierzyła nam firma Postęp z Pniew.

Firma Postęp znana jest na rynku jako producentów wyrobów z litego drewna, płyt MDF i płyt wiórowych. Dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym oraz mocno rozbudowaną technologią malowania i lakierowania używając różnorakich technologii. Od 2007 roku prowadzi owocną współpracę, z czego znana jest jako jeden z największych dostawców mebli do IKEA. To dzięki szerokiej gamie pozyskanych klientów/odbiorców coraz bardziej poszerza swoje horyzonty techniczne dokonując modernizacji i unowocześnienia maszyn, jak również zwiększa swoją powierzchnię produkcyjną. Dowodem na to jest ta oto powierzona nam inwestycja.

Inwestycja na celu budowę nowej części budynku produkcyjnego– obejmującego halę produkcyjną, łączniki, portiernię, wiatę magazynową, zbiornik wody pożarowej, zbiornik rozsączający, parkingi, place i drogi manewrowe oraz sieci uzbrojenia terenu. Zostanie wykonana również przebudowa budynku technicznego i kotłowni, rozbiórka części istniejących budynków produkcyjnych oraz wykonanie nowej infrastruktury techniczno-technologicznej.

Główny obiekt, który będzie stanowiła hala produkcyjna spełniać będzie funkcję budynku przemysłowego, gdzie będzie prowadzona obróbka drewna i materiałów drewnopochodnych oraz lakierowanie i magazynowanie produktów. Budynek zaprojektowano w taki sposób aby mieszczące się w nim poszczególne pomieszczenia min. trzy pomieszczenia produkcyjne, magazyn, pomieszczenie magazynu lakierów, pomieszczenia pomocnicze służące do celów technologicznych, pomieszczenia magazynierów i zaplecze kierowników oraz pomieszczenia sanitarne całościowo stanowiły jedną funkcjonalną całość.

Przy budowie obiektu, zgodnie z naszymi zasadami pracy zastosowane zostaną tylko i wyłącznie te wyroby, urządzenia i sprzęt, które posiadają deklaracje zgodności i atesty wydane przez wymagane instytucje. W ramach dbania o dobro naszego klienta roboty wykonane zostaną zgodnie z Polskimi Normami – Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Nowo powstały obiekt zostanie oddany do użytku zgodnie z planowanym terminem. Jego powierzchnia znacznie zwiększy dotychczasowy obszar firmy o kolejne metry użytkowe:

Hala produkcyjna 12.000,00 m2, budynek techniczny C 204,00 m2, budynek techniczny D 103,00 m2, budynek kotłowni 133,00 m2 oraz budynek portierni 12,98 m2.


Podobne projekty:

Mrówka 01

Projekt Mrówka Witkowo

View More

levant 1

Budowa Hal Magazynowych z Biurami Levant w Komornikach

View More