Date: 2010

Client: Urząd Miejski w Gnieźnie

Category: Obiekty sportowe

Urząd Miejski w Gnieźnie zaświadcza, że firma Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j. z siedzibą w m. Rudki 10 w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na “MODERNIZACJI TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ”

W zakres zrealizowanych prac w okresie od 19.03.2009 don 07.07.2009 roku weszły:

  • wymiana odeskowania dachu wraz z naprawą jego konstrukcji i konstrukcji wsporczej
  • wymiana odeskowania siedzisk (widowni) wraz z naprawą ich konstrukcji i konstrukcji wsporczej
  • wymiana balustrad drewnianych loggi trybuny
  • wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami i instalacją odgromową
  • wykonanie posadzki loggi trybuny i schodów zewnętrznych trybuny

Całość przedmiotu zamówienia realizowana była pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Prace przeprowadzone zostały profesjonalnie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rzetelność i fachowość wykonania, a także posiadanie przez firmę P.K.O.B. WEGNER Sp. j. wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i wyspecjalizowanych pracowników na placu budowy czynią Wykonawcę godnym polecenia do realizacji tego rodzaju i nie tylko zamówień na przyszłość.

z up. Prezydenta Gniezna
Rafał P. Spachacz
Z-ca Prezydenta


Podobne projekty:

mrocza

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Mroczy

View More

Bez nazwy-1

Sala gimnastyczna dla gimnazjum nr 1 w Gnieźnie

View More

poludnie_2

Budowa sali sportowo-widowiskowej dla Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

View More