Date: 30.01.2015

Client: Gmina Osielsko

Umowa zawarta 15 listopada 2013 roku z Gminą Osielsko jest zaczątkiem realizacji inwestycji pt. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osielsku. W plan projektu wchodzi również zagospodarowanie terenu przyszkolnego oraz naniesienie zmiany w istniejącym już obiekcie.

Projektowana przebudowa obiektu przewidziana jest do realizacji wieloetapowej. Poszczególne etapy realizacji planuje się wykonywać i przekazywać do użytkowania sukcesywnie, tak aby wyodrębnione etapy stanowiły zamknięte, wydzielone części obiektu pozwalające na ich prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Priorytetowym etapem rozpoczynającym rozbudowę jest nowa kotłownia obsługująca wszystkie budynki wchodzące w skład obiektu szkolnego.

Ze względu na niewystarczającą ilość pomieszczeń dydaktycznych oraz ich niezgodność z obowiązującymi przepisami, m.in. pod względem wielkości i wysokości pomieszczeń, zostanie poddany do rozbiórki istniejący budynków parterowy. W miejsce tegoż obiektu Szkoła Podstawowa zyska nowy budynku dydaktyczny B. Nowoprojektowany budynek będzie posiadał 3 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym, w którym zlokalizowane będą następujące pomieszczenia: 15 sal dydaktycznych z zapleczami, pomieszczenia sanitarne, szatnie, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Rozbudowie ulegnie również parterowa część budynku C o dwie sale lekcyjne z zapleczami.

Dzięki modernizacji i przebudowie Szkoła Podstawowa zyska wiele nowych miejsc pracy dla swoich uczniów, będzie posiadała łącznie 24 sale lekcyjne.

Nowo powstały kompleks edukacyjny zwiększy powierzchnię użytkową całego obiektu szkolnego o 2291,39 m2 i kubaturę o 7335 m3.

Zgodnie z umową ostatecznie prace zostaną zakończone 30 stycznia 2015 roku.


Podobne projekty:

grodzisk

Budowa szpitala w Grodzisku Wielkopolskim w systemie "Projektuj Buduj"

View More

Policja

Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

View More

sroda-wlkp-2-800x477

Budowa nowego skrzydła szpitala średzkiego

View More