Projektowanie to ważny etap budowy obiektu, wymagający rozważenia różnych aspektów. Przygotowujemy projekty na potrzeby wszystkich sektorów gospodarki: obiekty przemysłowe i handlowe, użyteczności publicznej, biurowce, budynki szkolne, magazyny oraz obiekty specjalnego przeznaczenia wg specyfikacji Klientów.

W tym procesie ważny jest sposób wykonania, kompozycja z istniejącą już na danym obszarze infrastrukturą, ale także estetyka i względy ekonomiczne, dlatego projektujemy obiekty nowoczesne i ergonomiczne, uwzględniając w szczególności późniejsze koszt eksploatacji obiektu czy jego ewentualną rozbudowę. Wszystkie działania, na etapie projektowania, mają także na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania przestrzeni tworzonej dla realizacji konkretnych celów, a całość powinna być zgodna z aktualnymi światowymi trendami, a nawet je wyprzedzać.

Staramy się tworzyć obiekty charakterystyczne i unikatowe, zaspokajające potrzeby najbardziej wymagających, konsultując naszą wizję i plany, z życzeniami i możliwościami Inwestorów.

Projektowanie dzielimy na kilka etapów:

1. tworzenie założeń projektowych, zgodnych z potrzebami Inwestora, przeznaczeniem obiektu oraz planami rozwoju
2. opracowanie projektu, wraz z doradztwem technologicznym, uwzględniającym optymalizację kosztów na etapie budowy i eksploatacji z równoczesnym wsparciem działań prawno – formalnych, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę
3. przygotowanie projektu wykonawczego w ścisłej współpracy z Inwestorem
4. nadzór nad terminową realizacja budowy oraz opracowanie dokumentacji podwykonawczej.

Na każdym etapie jesteśmy do Państwa dyspozycji, a pełna współpraca, pozytywne relacje z Inwestorem i dobra atmosfera w trakcie realizacji są ważnym elementem sukcesu całego wspólnego projektu.

projektowanie-304x183_mask0