Title Icon Kariera

Elementem zdecydowanie wyróżniającym PKOB Wegner spośród innych rynkowych graczy, z całą pewnością jest Zespół oraz dbałość przykładana do jego budowania. Zaczynamy od budowania Zespołu - dopiero później budujemy budynki.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy:

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Opis stanowiska:

 • Kosztorysowanie i sporządzanie ofert
 • Nadzór strategiczny i operacyjny nad realizacją Kontraktu
 • Odpowiedzialność za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Kontraktu zgodnie ze stanem faktycznym
 • Odpowiedzialność za udzielanie zamówień w zakresie Kontraktu, w tym wybór podwykonawców i dostawców towarów i usług
 • Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich zgodności i zaawansowania z harmonogramem Kontraktu
 • Planowanie i zarządzanie kosztami projektu

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane
 • Czynne prawo jazdy kategorii B

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w koordynacji projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów w sektorze budownictwa

Umiejętności:

 • Znajomość oprogramowania Auto CAD
 • Znajomość oprogramowania do kosztorysowania np. Norma
 • Znajomość oprogramowania PowerProject

Kompetencje miękkie:

 • Umiejętność łatwego nawiązywania i budowania dobrych relacji z kontrahentami
 • Wysokie zdolności interpersonalne
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie działającej na rynku od ponad 25 lat,
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji,
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków (samochód służbowy, telefon, laptop).

 

 

KIEROWNIK BUDOWY

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego
 • Bezpośredni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania danego kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy robót
 • Koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców
 • Planowanie i zamawianie środków produkcji i nadzór terminowości ich dostaw
 • Prowadzenie dziennika budowy

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa uprawniająca do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w koordynacji projektów inwestycyjnych, w szczególności w realizacji projektów kubaturowych

Kompetencje miękkie:

 • Umiejętność kooperacji
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie od ponad 25 lat działającej na rynku
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków (samochód służbowy, telefon, komputer).

 

 

INŻYNIER BUDOWY

Opis stanowiska:
 • Przygotowanie wstępnych harmonogramów robót oraz kosztorysów;
 • Sporządzanie i rozwijanie bazy dostawców i podwykonawców oraz przygotowanie harmonogramów dostaw materiałów na budowę;
 • Planowanie, kontrola i koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;
 • Organizacja i nadzór nad dostawą materiałów budowlanych;
 • Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją obmiarową oraz kosztorysem;
 • Przygotowywanie przedmiarów oraz obmiarów robót;
 • Przekazywanie uzgodnień technicznych oraz organizacyjnych podległym firmom podwykonawczym;
 • Bezpośrednie kierowanie robotami budowlanymi w współpracy z Kierownikiem Budowy;
 • Koordynacja procesów logistycznych w obrębie placu budowy;
 • Kontrola kosztów budowy i rozliczanie materiałów;
 • Udział w procesie rozliczania robót i przygotowania dokumentacji odbioru robót;
Wymagania:
 • Dyspozycyjność, gotowość wyjazdów służbowych;
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i zespołu;
 • Znajomość oprogramowania AutoCad , MS Office;
 • Otwartość na wiedzę oraz nowe doświadczenia;
 • Dokładność i precyzja w działaniu;

Wykształcenie :

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane;

Doświadczenie :

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji kontraktów kubaturowych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie działającej na rynku od ponad 25 lat,
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji,
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków

 

 

KOSZTORYSANT

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie kalkulacji cenowych, kosztorysów
 • Wyszukiwanie, ofertowanie i weryfikację wycen dostaw materiałów i usług budowlanych, w tym również branżowych
 • Analiza dokumentacji projektowej i przetargowej
 • Przygotowywanie ofert do przetargów

Wymagania:

 • samodzielności i umiejętności organizacji pracy,
 • minimum 3-letniego doświadczenia w opracowywaniu wycen dla obiektów kubaturowych, w tym doświadczenia polegającego na opracowaniu kosztorysów dla minimum 5 obiektów o wartości powyżej 20 mln netto, które zostały w wyniku sporządzenia tejże wyceny zrealizowane,
 •  zainteresowania długotrwałą współpracą,
 • znajomości oprogramowania AutoCAD,
 • znajomości oprogramowania Norma,
 • znajomości procesów z zakresu robót budowlanych,
 • umiejętności czytania dokumentacji projektowej,
 • umiejętności obsługi programów z pakietu Office,
 • orientacji w rynku podwykonawców i dostawców usług i materiałów,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Doświadczenie :

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji kontraktów kubaturowych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie działającej na rynku od ponad 25 lat,
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji,
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600816451 lub przesłanie aktualnego CV na adres rekrutacja@wegner.pl

 

Prosimy o dopisanie KLAUZULI do aplikacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).