Title Icon Inżynier Budowy - województwo dolnośląskie - WEGNER generalny wykonawca

Opis stanowiska:

 • Analiza dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
 • Tworzenie obmiarów, zbieranie ofert, udział w spotkaniach z podwykonawcami
 • Tworzenie harmonogramów realizacji robót oraz bieżąca kontrola wykonanych prac
 • Tworzenie harmonogramów dostaw materiałów oraz sprzętu na budowę oraz dalsza ich weryfikacja w zakresie terminowości, ilości i jakości
 • Współpraca przy tworzeniu ofert i kosztorysów
 • Udział w organizowaniu i nadzorowaniu prac podwykonawców
 • Kontrolowanie realizacji robót w zakresie terminowości i jakości wykonania, jak i przestrzegania przepisów BHP
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów obiegowych niezbędnych w trakcie realizacji robót budowlanych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, inżynierskie lub w trakcie studiów inżynierskich
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie w realizowane projekty, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi programów Norma Pro, AutoCad, Pakiet Office

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych
 • Możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 882-005-911, przesłanie aktualnego CV na adres rekrutacja@wegner.pl lub wypełnienie formularza aplikacyjnego poniżej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikuj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).