Doradztwo inwestycyjne - WEGNER generalny wykonawca

Zespół doświadczonych doradców WEGNER pomaga Klientom krok po kroku przebrnąć przez proces formalnego przygotowania inwestycji, aż do momentu oddania gotowej nieruchomości do użytku.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę, po którą zawsze mogą Państwo sięgnąć. Nasza kadra inżynierska może włączyć się w prace już na etapie weryfikacji projektu budowlanego, przygotowanego przez dowolnego, zewnętrznego architekta. Weryfikujemy nie tylko ewentualne błędy, ale optymalizujemy też projekt biznesowo, rezygnując z elementów generujących zbędne koszty. W ocenie rozwiązań kierujemy się aktualnymi, rynkowymi trendami, które podnoszą wartości inwestycji do stopnia umożliwiającego wypracowanie z niej atrakcyjnej stopy zwrotu.

Zalety współpracy z WEGNER:
– pewność niezależnej oceny i/lub niezależnego nadzoru budowlanego
– wielopłaszczyznowa analiza dokumentacji inwestycyjnej
– optymalizacja kosztowa zaplanowanych prac
– dostęp do wiedzy WEGNER – firmy prowadzącej równocześnie kilkadziesiąt kontraktów budowlanych
– wzrost rentowności; rekomendacje prac najbardziej podnoszących wartość obiektu

Przechodząc do etapu realizacyjnego, możemy przygotować kosztorys inwestycji oraz pomóc w wyborze firmy budowlanej, weryfikując jednocześnie, czy proponowane przez nią rozwiązania są korzystne dla inwestora. Nasze ćwierć wieku doświadczenia sprawia, że wiemy, jak dużym wyzwaniem jest skuteczny nadzór nad budową – szczególnie dużą. Inżynierowie WEGNER mogą przejąć na siebie tak nadzór, jak i uczestniczyć w odbiorach prac, dzięki czemu zyskują Państwo pewność, że od początku do końca projekt spoczywa w wiarygodnych, fachowych rękach.

Oferta WEGNER w kontekście doradztwa inwestycyjnego:
– weryfikacja i optymalizacja już na etapie koncepcji projektu budowlanego
– przygotowanie lub analiza kosztorysu inwestycji
– doradztwo przy zakupie materiałów, zatrudnieniu i tworzeniu planu realizacji inwestycji
– pomoc w wyborze firmy budowlanej lub złożenie oferty realizacji
– możliwość udziału w projekcie w roli inwestora zastępczego
– możliwy, niezależny nadzór nad budową oraz udział w jej odbiorze