Budynek hospicjum w Toruniu osiągnął już stan surowy - WEGNER generalny wykonawca

Budynek Hospicjum na terenie założenia parkowego Biały Dwór w Toruniu osiągnął już stan surowy.

Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz roboty instalacyjne. Zamówienie objęło opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Hospicjum powstaje na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków. Dodatkowe wyzwanie stanowią prace na terenie z wysokim zwierciadłem wód podziemnych.

https://kpim.pl/budynek-hospicyjny-osiagnal-stan-surowy/#more-2338