Title Icon Kolejne wyróżnienie - tym razem za rok 2017 - PKOB WEGNER generalny wykonawca

PKOB Wegner za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2017 została kolejny raz wyróżniona Certyfikatem Wiarygodności Bizesowej Bisnode.

Dla przypomnienia - jest to wyróżnienie nadawane wyłącznie firmom spełniającym ściśle określone kryteria.
Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Bardzo cieszymy się, że kolejny raz otrzymaliśmy to cenne wyróżnienie świadczące o niesłabnąco dobrej kondycji naszej Spółki.