Title Icon PKOB Wegner partnerem IV międzynarodowej konferencji naukowej Oxygenalia 2018 - WEGNER generalny wykonawca

Po raz kolejny PKOB Wegner jest partnerem wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego - Konferencji Naukowej Oxygenalia.

Międzynarodowa Konferencja Oxygenalia organizowana jest co dwa lata przez Stowarzyszenie Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego pod patronatem Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę tlenu oraz jego związków chemicznych w naukach przyrodniczych, medycynie i bardzo szeroko rozumianym przemyśle.

Oxygenalia 2018 to interdyscyplinarne wydarzenie naukowe uhonorowane udziałem wybitnych i uznanych na arenie międzynarodowej naukowców, których osiągnięcia naukowe wskazują kierunki badań i zmieniają charakter współczesnej nauki i medycyny. W tym roku to ważne na naukowej arenie Europy wydarzenie odbywać się będzie w dniach 11-13 Października w Wilnie.

IV Konferencja jest współorganizowana przez Litewskie i Polskie Akademie Nauk oraz Instytut Polski w Wilnie.

Wiodącą dewizą konferencji Oxygenalia 2018 jest "W środowisku tlenu". Konferencja ta stanowi integralną część projektu obchodów międzynarodowych z okazji 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego.

Konferencja Oxygenalia 2018 jest poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu, który był jednym z najbardziej wszechstronnych umysłów polskiego oświecenia oraz profesorem chemii i medycyny na Uniwersytecie Wileńskim.