PKOB Wegner wybuduje blok operacyjny dla Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - WEGNER generalny wykonawca

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację Inwestycji dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie istniejących obiektów, reorganizacji przestrzeni oraz rozbudowie placówki. W jej zakres wchodzi także kompleksowa dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem pomieszczeń w ramach projektu: „Poprawa usług medycznych  w woj. kuj.-pom. poprzez oddanie do użytku przebudowanych pomieszczeń dawnego bloku operacyjnego oraz doposażeniu reorganizowanej kliniki kardiologii oraz pracowni diagnostycznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy".