Title Icon PKOB Wegner zaprojektuje i wybuduje Wielkopolskie Centrum Designu - PKOB WEGNER generalny wykonawca

W dniu dzisiejszym podpisana został umowa na realizację w trybie "projektuj i buduj" Wielkopolskie Centrum Designu.

Oferta konsorcjum firm PKOB Wegner oraz Demiurg w wyniku przeprowadzonego przez Pro Design przetargu, została wybrana jako najkorzystniejsza, wobec czego Konsorcjum zaprojektuje i wybuduje Wielkopolskie Centrum Designu zlokalizowane w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej. Będzie to obiekt o charakterze buirowo-usługowym. Stanowić będzie element innowacyjnej i kompleksowej infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji "Wnętrza Przyszłości". W tym czterokondygnacyjnym budynku znajdą się m.in. Strefa Szybkiego Prototypowania, Strefa Żywego Laboratorium, czy Strefa Inkubacji Przedsiębiorstw. Założenia projektu przewidują stworzenie w budynku nie tylko przyjaznej przestrzeni biurowej, ale także edukacyjno-roboczej.