Podpisanie umowy ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera! - WEGNER generalny wykonawca

Podpisaliśmy umowę ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę i rozbudowę Budynku Głównego Szpitala na potrzeby oddziału Gastroenterologicznego.