Postęp prac w łódzkim szpitalu - WEGNER generalny wykonawca

Prace budowlane w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika obejmują zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną część obiektu. Realizacja obejmuje przebudowę oraz wyposażenie szpitala w nową aparaturę medyczną. Trwa murowanie, tynkowanie oraz szpachlowanie ścian, jak również prace konstrukcyjne w wentylatorni, montaże elektryczne, wentylacyjne, wodno- kanalizacyjne oraz instalacje gazów medycznych. Dzięki szeroko zakrojonemu frontowi robót postęp prac przebiega zgodnie z planem.