Postępy prac na budowie SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku - WEGNER generalny wykonawca

Na budowie SPZOZ MSWiA trwają szeroko zakrojone prace budowlane na wszystkich kondygnacjach. Wylane zostały posadzki w przyziemiu oraz na parterze. Nieustannie postępują prace przy instalacjach sanitarnych, kanałach wentylacyjnych oraz instalacjach gazów medycznych.

Elewacja frontowa nabiera wyrazu dzięki osadzeniu nowych parapetów, ociepleniu, zagruntowaniu oraz otynkowaniu.  W starym skrzydle Szpitala rozpoczęły się prace wyburzeniowe, które będą miały na celu umożliwienie połączenia nowego skrzydła z istniejącą częścią.