Title Icon Dyrektor Kontraktu - WEGNER generalny wykonawca

Opis stanowiska:
 • Kosztorysowanie i sporządzanie ofert;
 • Nadzór strategiczny i operacyjny nad realizacją Kontraktu;
 • Odpowiedzialność za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Kontraktu zgodnie ze stanem faktycznym realizacji Kontraktu;
 • Odpowiedzialność za udzielanie zamówień w zakresie Kontraktu, w tym wybór podwykonawców, dostawców towarów i usług;
 • Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich zgodności i zaawansowania z harmonogramem Kontraktu;
 • Planowanie i zarządzanie kosztami projektu;

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne mile widziane;
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana;
 • Uprawnienia budowlane mile widziane;
 • Czynne prawo jazdy kategorii B;

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w koordynacji projektów inwestycyjnych;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów w sektorze budownictwa;
 • Doświadczenia w zarządzeniu projektami o łącznej wartości co najmniej 150 mln rocznie;
 • Doświadczenia w nadzorowaniu pracy co najmniej 5 osobowego zespołu kierowników projektu;
 • Doświadczenie w realizacjach obiektów wielkopowierzchniowych mile widziane;

Umiejętności:

 • Znajomość oprogramowania Auto CAD;
 • Znajomość oprogramowania do kosztorysowania np. Norma;
 • Znajomość oprogramowania PowerProject;

Kompetencje miękkie:

 • Umiejętność łatwego nawiązywania i budowania dobrych relacji z kontrahentami;
 • Wysokie zdolności interpersonalne;
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Zaangażowanie i dyspozycyjność;
 • Samodzielność;
 • Doskonałe zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość;
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie od ponad 25 lat działającej na rynku;
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji;
 • Niezależność w budowania własnego zespołu;
 • Narzędzia niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych obowiązków (samochód służbowy, telefon, laptop);

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 882-005-911, przesłanie aktualnego CV na adres rekrutacja@wegner.pl lub wypełnienie formularza aplikacyjnego poniżej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikuj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).