Trwa rozbudowa Szpitala MSWiA w Gdańsku - WEGNER generalny wykonawca

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku z Blokiem Operacyjnym odbywa się w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż.

WEGNER jako generalny wykonawca zajmuje się inwestycją od etapu przygotowania projektu, przez prace budowlane, aż do wyposażenia placówki w nowoczesny sprzęt medyczny. Obecnie trwają prace nad wykonywaniem fundamentów i podbudowy posadzki poziomu -1 oraz zewnętrznych ścian murowanych poziomu -1.W przygotowaniu jest również konstrukcja do montażu pierwszych stropów.