Title Icon PKOB Wegner otrzymuje Super Gazelę Biznesu za nieprzerwany rozwój - PKOB WEGNER generalny wykonawca

„Gazele biznesu” to jeden z najstarszych i najbardziej uznanych rankingów przedsiębiorczości w Polsce.

„Gazele biznesu” to jeden z najstarszych i najbardziej uznanych rankingów przedsiębiorczości w Polsce. Wydawany nieustannie od 2000 roku, wyróżnia firmy z kręgu małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorem Rankingu jest „Puls Biznesu” – ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony biznesowi, gospodarce i giełdzie.

Tytuł „gazeli biznesu” to synonim prestiżu, otrzymują go Ci, którzy nie tylko mają ugruntowaną pozycję na rynku ale wyróżniają się również najdynamiczniejszym rozwojem. O takie wyróżnienie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które spełniały kryteria, takie jak: rozpoczęcie działalności przed rokiem 2010 i jej nieprzerwane prowadzenie, przychody mieszczące się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych w roku bazowym czy odnotowanie wzrostu przychodów ze sprzedaży w latach 2010-2012 (z roku na rok) i brak strat w wymienionym okresie.

Jako efekt wielu starań i stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki, zostaliśmy uhonorowani "Super Gazelą Biznesu 2017". Nie jest to zwyczajna nagroda, gdyż przyznawana jest firmom, które w danym województwie najdłużej, nieprzerwanie otrzymują tytuł Gazeli Biznesu. W przypadku naszej firmy jest to pięcioletni, niesłabnący rozwój.