Title Icon PKOB Wegner wybuduje nowy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi - WEGNER generalny wykonawca

Podpisana została umowa na budowę nowej siedziby dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na budowę nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Harmonogram prac przewiduje, że zostaną one rozpoczęte w ciągu miesiąca.

To kolejna umowa realizowana przez PKOB Wegner w procedurze "projektuj i buduj". W swoim zakresie przewiduje zaprojektowanie, realizację robót budowlanych oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.

Jeżeli budowa będzie przebiegała zgodnie z założonym planem, prace budowlane zakończone zostaną do września przyszłego roku. Przedstawiciel Inwestora wyraża nadzieję, że pierwsze egzaminy w nowej siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi będą się odbywały już od października 2019 roku.