W Wegner nie tylko budujemy, ale również wspieramy potrzebujących. - WEGNER generalny wykonawca

Tym razem w ramach współpracy z CEMS Chance CSR włączyliśmy się w pomoc młodym ludziom mającym z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie.
Jedną z form wsparcia był warsztat dla 30 uczestników, który poprowadziła nasz pani trener. Tematem był wpływ naszych myśli i przekonań na nasze życiowe wybory.
Uczestnicy dowiedzieli się, że jakość życia zależy w dużej mierze od wiary w swoje możliwości i naszych przekonań o sobie i świecie.
I choć czasem nie mamy wpływu na sytuację, to zawsze możemy wybrać naszą reakcję i podjąć decyzję, co z tym zrobimy. Problemy i życiowe wyzwania możemy postrzegać jako porażki albo jako sytuacje, które uczą nas, jak inaczej zachować się w przyszłości. Wybór zawsze należy do nas. Mamy nadzieję, że uczestnicy poprzez udział w tym projekcie nauczą się dostrzegać i wykorzystywać szanse a w przyszłości spełnią swoje marzenia i odniosą sukcesy.
I tego im życzymy. Cieszymy się, że możemy choć trochę się do tego przyczynić