WEGNER opracuje dokumentację projektową dla Politechniki Łódzkiej - WEGNER generalny wykonawca

W dniu 9 grudnia 2021 roku WEGNER podpisał umowę z Politechniką Łódzką na opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego na rzecz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej obejmującego w szczególności remont przestrzeni komunikacyjnych oraz dostosowanie budynku do postanowień decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Komendanta PSP.