WEGNER otrzymał pozwolenie na budowę we Wrocławiu  - WEGNER generalny wykonawca

WEGNER uzyskał pozwolenie na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wrocławiu o trzykondygnacyjny segment wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzeniem infrastruktury technicznej. Zadaniem Generalnego Wykonawcy będzie wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w ramach zadania dokumentacji budowlano-wykonawczej. Celem realizacji jest zwiększenie bazy dydaktycznej Placówki wraz z utworzeniem brakujących funkcji i zapewnieniem dostępności obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wkrótce WEGNER rozpoczyna prace związane z organizacją placu budowy. Konieczna jest również wycinka drzew kolidujących z zaprojektowanym budynkiem, a która odbędzie się pod nadzorem dendrologicznym. Inwestorem jest Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.