Title Icon Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Szpitala w Puszczykowie - PKOB WEGNER generalny wykonawca

15 maja 2018 roku nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę bloku operacyjnego Szpitala w Puszczykowie.

"...Dobrze ten schował, kto schował w pamięci." rzekł Dante Alighieri, dlatego, by ludzką pamięć wspomóc – zarówno tu obecnych, jak i pokoleń, które przyjdą po nas – uczestnicy dzisiejszej uroczystości podają do wiadomości, że 15 maja 2018 roku nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloku operacyjnego Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A."

Tak rozpoczyna się tekst aktu erekcyjnego, który podpisała Prezes Szpitala w Puszczykowie Pani Ewa Wieja oraz Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski.

Dla Spółki PKOB WEGNER, to kolejny projekt, dotyczący budowy obiektu dla publicznej służby zdrowia.

W tubusie z aktem erekcyjnym, znalazła się także elektroniczna kapsuła czasu, czyli pendrive z informacjami na temat Szpitala oraz budowy bloku operacyjnego, a wśród materiałów znalazła się również prezentacja naszej firmy.