Instytut Europejskiego Biznesu przyznał nagrody dla najlepszych przedsiębiorstw - WEGNER generalny wykonawca

PKOB Wegner niezwykle wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna 2018, w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 oraz w VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Instytut Europejskiego Biznesu utworzony 12 grudnia 2005 roku w Warszawie, dokładnie analizuje wyniki finansowe polskich firm, na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe, które to pozyskują wiarygodne dane finansowe przedsiębiorstw z Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanych danych IEB tworzy ranking najcenniejszych firm w Polsce i nadaje im zaszczytne tytuły. W ciągu tych 13 lat zagłębił się wyniki 80 tysięcy przedsiębiorstw działających na terenie naszego kraju.

Tak więc od 2006 roku wszystkie firmy, w których średnia z dynamiki zysku i przychodów jest wyższa niż 10 proc., uznaje za Gepardy Biznesu. Efektywność natomiast analizuje od 2008 roku, według stosunku zysku netto do przychodu netto w latach 2015-2016, gdzie przy średniej minimum 5 proc. nadaje miano Efektywna Firma.

Firmy, które jednocześnie osiągnęły oba tytuły, Instytut Europejskiego Biznesu kwalifikuje od 2013 roku do Programu Promocyjnego - Mocne Firmy Godne Zaufania Strong Company.

Instytut stworzył w 2008 roku również ranking najcenniejszych firm w Polsce, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln złotych, określając je marką – Brylanty Polskiej Gospodarki.

W styczniu 2019 roku, Instytut Europejskiego Biznesu zgodnie z przyjętym procesem, jak każdego roku badał wyniki finansowe polskich firm działających w branży budowlanej. Po przebadaniu 51 tysięcy przedsiębiorstw bliźniaczej domeny, kapituła wyróżniła firmy spełniające wymogi dynamiki, a ponadto kierujące się w swoim działaniu etyką biznesową, nadając wyborne tytuły na 2018 rok.

Spółkę Wegner uhonorowano aż czterokrotnie. Za dynamiczny rozwój (średnia z dynamiki przychodów i zysków netto w latach 2015-2016 wyniosła w naszym przypadku 23,8 proc.) i efektywność (średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016 osiągnął poziom 10,4 proc.)  - nadając tytuł Gepardy  Biznesu 2018 i Efektywna Firma 2018 oraz Mocna Firma Godna Zaufania 2018.  Natomiast wartość rynkowa oszacowana w marcu 2017, pozwoliła uznać ją jedną z najcenniejszych polskiej gospodarki, przyznając tytuł - Brylanty Polskiej Gospodarki 2018.

Tak jak statuetka Mocna Firma Godna Zaufania, której głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworząc mocne ogniwo gospodarki, tak PKOB Wegner stara się istotnie przyczynić do spotęgowania rozwoju promując ojczystą gospodarkę.

Cytując słowa Prezesa PKOB Wegner, Pana Bartosza Golisa…  „Za każdym z naszych sukcesów stoją pracownicy Spółki i to na wszystkich szczeblach. Nagrody zawsze cieszą, ale największym osiągnięciem PKOB Wegner jest nie tyle efekt wynikający z naszej wspólnej pracy, co fakt, że tą ciężką pracę potrafiliśmy wspólnie wykonać”   - przyjmujemy te wyróżnienia jako kolejną motywację zbiorowego działania dla naszego wspólnego dobra.