Title Icon PKOB Wegner partnerem VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Budownictwo Szpitalne - WEGNER generalny wykonawca

Pod hasłem "Odziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów" odbyła się dzisiaj VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej - Budownictwo Szpitalne organizowanej przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, którą po raz kolejny wspiera PKOB Wegner .

Konferencja ma na celu przede wszystkim kształcenie kadry inżynierskiej oraz zgłębianie problemów napotykanych przy realizacji obiektów służby zdrowia. Tegoroczny temat związany został z oddziałami pediatrycznymi, których realizacja jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla inwestorów, ale także dla wykonawców. Wybór tematyki konferencji był wynikiem przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami środowisk medycznych i budowlano-architektonicznych. Założeniem programowym Konferencji było przedstawienie spojrzenia na ten temat przez przedstawicieli świata medycznego, a następnie informacje inżynierów budownictwa i architektów o rozwiązaniach technicznych przedstawionych zagadnień. W trakcie konferencji referaty wygłosili specjaliści ze środowisk lekarskich, pielęgniarskich, farmaceutycznych, architektów oraz inżynierów budownictwa wielu branż.

Konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego i Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.