Title Icon Spółka PKOB Wegner wyróżniona tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play 2018 - WEGNER generalny wykonawca

PKOB Wegner została wyróżniona certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play 2018

Po pozytywnym przejściu dwuetapowej weryfikacji dokumentów oraz stanu faktycznego, Spółka PKOB Wegner została wyróżniona certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play 2018. Oznacza to, że przeszła audyt sprawdzający realizowanie przez spółkę celów i założeń programu Przedsiębiorstwo Fair Play.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian, nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

PKOB Wegner szczególnie ceni sobie cele jakie stawia program Przedsiębiorstwo Fair Play, które są bardzo ważne w prosperowaniu Spółki na rynku. Są to przede wszystkim: promocja etyki i rzetelnego postępowania przedsiębiorców ze wszystkimi partnerami - od kontrahentów, po społeczność lokalną, wspieranie innych przedsiębiorstw, które kierują się tymi samymi wartościami, poprawa wizerunku polskich firm i promowanie ich jako rzetelnych oraz godnych zaufania.