Prace Teresy Simińskiej-Usarewicz zagoszczą w Folwarku Edwardowo - WEGNER generalny wykonawca

W dniu dzisiejszym na Folwarku Edwardowo będzie można obejrzeć obrazy Teresy Siemińskiej-Usarewicz - 94-letniej artystki związanej z Poznaniem.

Twórczość Teresy Simińskiej-Usarewicz to pogranicze realizmu i pozoru, przedmiotowości i abstrakcji. Pani Teresa w swoich obrazach koncentruje uwagę szczególnie na zagadnieniach związanych z kolorem i światłem. Aluzyjność form stanowi bardzo ważną cechę malarstwa Pani Teresy, która twierdzi, że najważniejszy obraz życia ma jeszcze przed sobą.

Teresa Simińska-Usarewicz w 1950 roku ukończyła malarstwo w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowni prof. Stanisława Szczepańskiego. Jej twórczość związana była m.in. z poznańskimi galeriami Bazart, Studio Design 5 oraz OW-ART. Prace artystki pokazywane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i w świecie. Można je było oglądać m.in. w galeriach Niemiec oraz Holandii.