Spółka WEGNER realizuje programy stażowe z poznańskimi uczelniami - WEGNER generalny wykonawca

Programy stażowe oraz praktyki to w działalności Spółki WEGNER szczególnie istotny temat. Dzięki współpracy z poznańskimi uczelniami wyższymi mamy możliwość realizacji programów, które pozwalają nabyć młodym ludziom doświadczenia. Dzięki temu studenci i absolwenci mogą skonfrontować teorię nabywaną na uczelni z praktyczną codzienną pracą.

Firma stwarza możliwość zdobywania wiedzy pod okiem czołówki polskich inżynierów budownictwa, ale także specjalistów w zakresie księgowości, finansów czy tworzenia kosztorysów. Nierzadko zdobywanie doświadczeń działa również w drugą stronę - przynosi obustronne korzyści - kiedy to profesjonalna kadra korzysta ze "świeżego spojrzenia" płynącego od stażystów.

Praktyki to nie tylko konfrontacja wiedzy teoretycznej z faktycznymi zadaniami. To także możliwość uczenia się pod okiem zaangażowanej w ten proces kadry. Powierzanie stażystom odpowiedzialnych zadań pod okiem fachowców pozwala wzbudzić w nich ciekawość i ambicje do rozwiązywania często niebanalnych problemów.