Umowa na przebudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu podpisana - WEGNER generalny wykonawca

W dniu dzisiejszym Pan Prezes Bartosz Golis w siedzibie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu podpisał umowę na realizację rozbudowy obiektu usytuowanego przy ul. Mogileńskiej.

Inwestycja obejmie dwa budynki. Budynek A  - rozbudowywany - posiadający trzy kondygnacje, w tym jedna podziemna. Budynek B posiadający cztery kondygnacje nadziemne.  Łączna powierzchnia obiektów Zakładu po zakończeniu inwestycji wzrośnie o prawie 7.000m2. Planowana kubatura zrealizowanego przedsięwzięcia wyniesie niemalże 41.000m3.

W nowo powstałej części placówki swoje miejsce będą miały m.in.:  oddział opiekuńczo – leczniczy, dzienny dom opieki medycznej , oddział dzienny psychiatryczno – geriatryczny oraz dwa oddziały rehabilitacyjne, w tym jeden dzienny. Budowa, na którą została dziś podpisana umowa pozwoli przyjąć i obsłużyć ponad 400 pacjentów na poszczególnych oddziałach.

Szczególnie cieszy fakt, że w tych trudnych dla służby zdrowia czasach WEGNER może podjąć się realizacji kolejnego zadania, które usprawni funkcjonowanie placówki medycznej, a także pozwoli na świadczenie usług zdrowotnych o najwyższym standardzie.