Zakończenie realizacji i oficjalne otwarcie WORD w Łodzi - WEGNER generalny wykonawca

Z wielką radością informujemy o kolejnej zrealizowanej przez WEGNER inwestycji – budowie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Od fundamentów, po instalacje zewnętrzne i wyposażenie – kilkanaście miesięcy robót, dziesiątki ton stali, setki metrów sześciennych betonu, ponad 100 metrów kwadratowych bloczków fundamentowych, tysiące metrów kwadratowych kostki betonowej, pół tysiąca metrów kwadratowych płytek ceramicznych… wszystko to złożyło się na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, przy ul. Nowy Józefów 52/54, dz. nr 126/2 i 126/3, obręb P-39, w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja obejmowała wybudowanie siedziby WORD w Łodzi wraz z podstawową infrastrukturą szkoleniową i infrastrukturą egzaminacyjną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54. Nowy kompleks składa się z dwóch głównych części:

1. Budynek biurowy wraz z parkingiem naziemnym - Dwukondygnacyjny budynek biurowy o kubaturze ok 10.000 m3, powierzchni użytkowej ok 960 m2, w ramach której wydzielono strefę ogólnodostępną, strefę dla zdających i uczestników szkoleń, strefę administracyjną oraz socjalną dla pracowników.

2. Plac egzaminacyjny i manewrowy dla zdających na prawo jazdy kandydatów na kierowców w zakresie kat. A, AM, A1, A2, B, B1, B+E, C, C1, C1+ E, C+E, D, D1, D1 + E, D+E, T – Na placu sąsiadującym z budynkiem wyznaczone są miejsca postojowe dla samochodów egzaminacyjnych, stanowiska do wykonywania głównych manewrów dla pojazdów kategorii B oraz stanowisko do ruszania na wzniesieniu (tzw. górka). Część placu manewrowego przeznaczonego na kategorię „A” zawiera długi tor do szybkiego omijania przeszkód oraz dodatkowo wydzielono przestrzenie dla pozostałych manewrów egzaminu. Koncepcja zakłada, że wzniesienie dla zdających na kategorię B będzie również wykorzystywane przez motocyklistów i plac manewrowy dla kategorii „ciężkich”, z wytyczeniem dwóch zestawów zadań dla kategorii „C”, D, „B+E”, „C+E”, „D+E”, „T”.”

Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 28 października 2019 r. w obecności znamienitych gości, w tym Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera, Wicemarszałka Województwa – Pana Piotra Adamczyka, Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego – Pana Grzegorza Jastrzębowskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Piotra Romka. Podniosłość wydarzenia wzmacniał dodatkowo fakt, że przed ukończeniem inwestycji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi był jedynym w Polsce, który nie miał własnej siedziby (dwa obiekty były dotąd wynajmowane).

Inwestorowi dziękujemy za okazane zaufanie i współpracę na etapie realizacji inwestycji. Wszystkim przystępującym do egzaminów – życzymy powodzenia!