Zakończono prace projektowe szpitala w Gdańsku - WEGNER generalny wykonawca

Prace projektowe obejmowały temat przebudowy polegający na adaptacji pomieszczeń w budynku szpitalnym nr 4 na potrzeby planowanych jednostek:

- Centrum Geriatrii  (baza łóżkowa i ambulatoryjna)

- Multi-dyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy  GUMed-UCK
-Oddziału Pediatrii na części parteru oraz szatni personelu w części piwnicy.

Powierzchnia przebudowy obejmowała niemal 4 tysiące m2.
Projektowaną przebudowę podzielono na etapy obejmujące powyższe jednostki oraz prace z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Projekt obejmował  branże: architektoniczną wraz z technologią, projektem wnętrz i wyposażeniem, konstrukcyjną, sanitarna, gazów medycznych, elektryczną oraz poczty pneumatycznej.